In een recente publicatie op PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) geven de wetenschappers aan dat ze een nieuw proteïne (ESB1) hebben ontdekt die een zeer belangrijke rol speelt in de opname van water en voedingsstoffen door de wortels en het transport naar de andere plantdelen.

De wortels van planten, en dit is dus ook zo bij de wortels van wijnstokken, nemen water en voedingstoffen op uit de bodem via het endodermis. Dit is een soort tweede huid binnen in de wortel dat de functie heeft als toegangscontrole van wat er wel en wat er niet opgenomen kan worden. Het zorgt ook voor efficiënt transport van de opgenomen stoffen dank zij de ‘Casparian strips’. Deze strips zijn cellen in het endodermis die naast het lignine (het polymeer dat hout zijn stevigheid geeft) ook een wasachtige stof (Suberine) bevatten en die zorgen dat de cellen niet meer water doorlaatbaar zijn. Deze ‘afsluiting’  tussen de ‘buitenwereld’ en het interne watertransportsysteem van de wortel verleent ondermeer resistentie aan de wortel tegen aspekten zoals zoutgehalte in de bodem, droogte, overstrooming,…

dicot-root-cress-sectioncasp

Het proteïne is verantwoordelijk voor de aanmaak van het lignine-‘patches’ tijdens de vorming van de Casparian Strips bij de vorming van wortels, als ook voor het vorming van een continu kanaal als de Casparian Strip verder groeit.

Het is niet zo verwonderlijk dat er heel wat belangstelling is voor deze vondst vanuit de wijnbouwwereld waar men nu een voortdurend gevecht levert met steeds warmer wordende klimaatsomstandigheden.  Indien er enige controle kan verkregen worden over dit proteïne dan lijkt een eerste horde genomen in de aanmaak voor droogte-tolerantere klonen.

Wordt zeker vervolgd….

voor meer details :

Dirigent domain-containing protein is part of the machinery required for formation of the lignin-based Casparian strip in the root