Benodigdheden :

  • witte suiker (bij voorkeur rietsuiker of kristalsuiker

Werkwijze :

Om de most potentieel met 1 vol% alcohol te verhogen dient men 16.85 gr/l suiker toe te voegen voor witte wijn en 18,3 g/l suiker voor rode wijn.
Omwille van omzettingsfouten gebruiken we voor witte wijn: 17 g/l
en voor rode wijn 18 g/l
Men moet ook rekenen dat per kg het volume met 625 ml toeneemt.

  1. potentieel alcoholgehalte van de most = %A (%vol alc)
  2. gewenst alcoholgehalte van de most = %B (%vol alc)
  3. %A komt overeen met sgA (g/l) (zie tabel meten suiker : kolom gr suiker/l)
  4. %B komt overeen met sgB (g/l)
  5. VA is het volume aan most (l)
  6. toe te voegen suiker B (igv witte wijn : 17 g/l) geeft :

B = ( VA / 0.625 ) x (((sgB-sgA)x0.625)) x ((sgB-sgA)x0.625))^2 x ((sgB-sgA)x0.625))^3)

In principe zijn dit de eerste 3 termen uit een niet convergerende reeks :
Sn = a + ar + ar2 + ar3 + … + arn

Helaas is r in dit geval niet < 1 waardoor de reeks niet convergerend is en er dus geen verkorte formule is die het totaal weergeeft. Bijgevolg dient men de termen te berekenen waarbij men na de derde kan stoppen omdat de waarde verwaarloosbaar wordt.

Toedienen van de suiker kan pas gebeuren als de gisting in volle gang is. Nooit meer dan ca. één %vol aan suiker in één keer toevoegen.