Benodigdheden :

  • 1 titreerburet 25 ml (0.1 ml-verdeling) voor jodide-jodaatoplossing
  • 1 volpipet 25 ml
  • 1 erlenmeyer
  • 1 gegradueerd bekerglas voor zetmeel-zuur-oplossing
  • jodide-jodaatoplossing ( 1/128N = 0.007813 N)
  • zetmeel-zuuroplossing

Werkwijze :

– vul de buret met de jodide-jodaatoplossing en stel in op 0
– pipetteer met de volpipet 25ml wijn in de erlenmeyer
(hou hierbij de pipetpunt zo laag mogelijk om zo weinig mogelijk zwavel te verliezen)
– Voeg ongeveer 5 à 10 ml zetmeel-zuur-oplossing toe aan de wijn
– titreer met jodide-jodaat-oplossing tot een aanhoudende blauwkleuring van 15 a 30 seconden.
– de verbruikte ml jodide-jodaatoplossing, vermenigvuligd met 10, geeft het # ml vrij zwavelig zuur berekend als SO2