Benodigdheden :

    pecto-enzym van Erbslöh : (kies één van volgende)

  • Trenolin Frio DF
  • Trenolin Mash DF
  • Trenolin Super DF

Werkwijze :

Toevoegen van pecto-enzym om de celstructuur af te breken. Volg hierbij de instructies van de fabrikant van het enzymen. In deze periode krijgen pecto-enzymen de kans hun werk te doen, en (optioneel) kunnen aroma’s uit de schillen worden benut. Het belangrijkste doel van gebruik van pecto-enzymen is afbraak van celwandmateriaal waardoor de sapopbrengst toeneemt en aroma’s vrijkomen.

Indien net ervoor KDS werd toegevoegd dient men een half uur minimaal te wachten vooraleer men pecto-enzym toevoegt.
Het pecto-enzym dient goed opgelost te worden en roerend toegediend.
Hierna de most afdekken tegen insecten en andere invloeden. Na een half uur opnieuw doorroeren.
De standtijd van de pecto-enzym kan verschillen van leverancier tot leverancier. Bovendien speelt de temperatuur hier ook een rol. Meet dus de temperatuur.
Wanneer enzymen zijn toegevoegd, geen bentoniet gebruikten omdat deze de enzymen doen neerslaan en bijgevolg verwijderen uit de most.