Benodigdheden :

  • 1 titreerburet 25 ml (0.1 ml-verdeling) voor jodide-jodaatoplossing
  • 1 volpipet 25 ml
  • 1 gagradueerde pipet 10ml
  • 1 erlenmeyer
  • 1 gegradueerd bekerglas voor zetmeel-zuur-oplossing
  • jodide-jodaatoplossing ( 1/128N = 0.007813 N)
  • zetmeel-zuuroplossing
  • NaOH (natriumhydroxide 2N)

Werkwijze :

– vul de buret met de jodide-jodaatoplossing en stel in op 0
– pipetteer met de volpipet 10ml NaOH 2N in de erlenmeyer
– pipetteer met de volpipet 25ml wijn in de erlenmeyer
(hou hierbij de pipetpunt zo laag mogelijk om zo weinig mogelijk zwavel te verliezen)
-erlenmeyer licht zwenken en 5 minuten laten staan
– Voeg ongeveer 25 ml zetmeel-zuur-oplossing toe aan de wijn
– titreer met jodide-jodaat-oplossing tot een aanhoudende blauwkleuring van 15 a 30 seconden.
– de verbruikte ml jodide-jodaatoplossing, vermenigvuligd met 10, geeft het # ml vrij totale SO2

Nu kan men ook de gebonden zwavel berekenen :
gebonden zwavel = totale zwavel – Vrije zwavel in witte wijn (L-0009)

Vereiste totale SO2 in wijn volgens wetgeving (B) volgens E.U.-wetgeving
witte droge wijn: 350 mg/l 200 mg/l
witte wijn met 5 à 20gr/l suiker: 350 mg/l 200 mg/l
witte wijn > 20gr/l suiker: 350 mg/l 250 mg/l
rode wijn: 350 mg/l 150 mg/l