Benodigdheden :

  • vaten cfr volume

Werkwijze :

De most wordt overgebracht in vaten die enige hoogte van de vloer staan. Dit vergemakkelijkt achteraf het hevelen.
Doe de vaten redelijk vol (ca. 90% of meer maar niet voor 100%). Beperkt op die manier de oxydatiekans maar geef enige ruimte om nadien de most kunnen op te roeren of te bewerken. Hoe de temperatuur zo laag mogelijk om gisting te vermijden.